Parlando
 
Dr. Damjana Bratuz
   HOME | DAMJANA | FAMILY | ESSAYS | BARTÓKIANA | TRIBUTES | PHOTO GALLERY | WESTERN UNIVERSITY | IN ITALIAN | IN SLOVENIAN
Home Page < In Slovenian < Pogovori

In Slovenian - Srečanje z gorisko rojakinjo Damijano Bratuž uveljavljeno glasbeno pedagoginjo v Kanadi

Kultura - Cetrtek, 27. aprila 1995

Dorica Makuc

Pričakala me je železniški postaji v Nici z nasmeškom, ki ga nima nihče drug kot Damijana; takšnim kot ga je imela vedno, za vse svoje goste, samo še njena mama gospa Marija Bratuž. Minila so dolga leta; pol življenja in še veš je za nama, pa kot da bi se goriški sednješolki razšli šele včeraj. Takrat, ko je ostala Gorica zamejana za žico njenega nekdanjega naravnega, zaledja, iz katerega je črpala vedno novih moči za svoj nenehni gospodarski in kulturni razvoj. In ko je mesto v ozračju hladne vojne nazadržno hiralo, smo se mnogi odločili, da zapustimo starše in dom, znane obraze z goriških ulic in nenazadnje tudi srčiko našega slovenskega vsakdana: kavarno Bratuž. Odločitev za strokovno izpopolnjevanie in dodatne študije na tujem, za poklic, ki "ti leži", za novi svet in nova upanja, ni bila lahka. Še sedaj ne vem, ali povsem drži trditev, da gredo od doma najhrabrejši, morda; vem le to, da te v svetu kaj kmalu spregledajo. Poti nazaj ni več, je le naprej. In Damijana je zavzeto, brez pomisleka sprejela izziv poklica, ki ni mogel biti drugače kot povezan z največjo ljubeznijo njenega življenia: z glasbo.

Ko naju je skušal prijazni Kanadčan po nevarnih ovinkih, vedno bolj vzpenjajoče se ceste, čimprej varno pripeljati do kanadskega "campusa", prve kanadske univerze v Evropi, sem bila očarana nad panoramo francoske riviere, ki se je odpirala pod nami. In ob oknu hiše v provansalskem slogu "Vaucluse", ki je bila pol Ieta bivališče dr. Damijane Bratuž (na sliki) - professor emeritus - sva se, s pcgledom uprtim na svetilke oddaljene angleške promenade svetovljanske Nice, vračali v preteklost. V cas, ko je Damijana s serijo otroških oddaj o glasbeni vzgoji na tržaskem radiu orala ledino na področju, ki jo je povsem prevzelo, tako močno, da mu je posvetila vse svoje znanje in glasbeni talent. In ko ji po glasbenih izpopolnjevanjih v Evropi Fulbrigtova štipendija odpre vrata v ZDA, opravi Damijana Bratuž najprej "Master's degree" na zavodu St. Louis Institute of Music, Missouri in nato še doktorat na Univerzi Indiana University, Bloomington, ki se glasi, "Doctos's degree for piano literature and performance". Torej diplomirana profesorica glasbe, istočasno zgodovinarka in izvajalka, ki se je nato dolgih petindvajset let razdajala generacijam mladih pianistov, študentov Glasbene fakultete univerze Western Ontario v kanadskem Londonu.

Ob upokojitvi se okrog "svoje" profesorice, tiste, ki je drastično vplivala na njihovo življensko izbiro, zberejo priznani kanadski pianisti, glasbeni kritiki in profesorji glasbe, ki jih je prof. Bratuževa z izvirnim pedagoškim delom pripeljala do spoznanja, da glasbe ni mogoče ločiti od življenja. "Poglobiti se in poglabljati v kulturo, v kateri so nastajale velike glasbene umetnine", to je bil imperativ prof. Bratuž, kot je o njej napisal nekdanji učenec David Stabler, danes glavni glasbeni kritik portlandskega časnika "The Origonian".

Nič čudnega torej, da je Damijana Bratuž veliko svojega talenta in znanja pasvetila preučevanju in raziskovanju glasbe velikih glasbenikov, kot je bil Bela Bartok; o njem je napisala strokovna dela, za katera ji je ob stoletnici skladatelja madžarska vlada podelila Bartokovo nagrado. Nemiren Damijanin duh nenehno išče novih interdisciplinarnih prijemov, s katerimi obogatuje pedagoško misel na glasbanem področju in tako glasbo približuje ljudem. Njena predavanja, koncerti in recitali, seminarji in strokovne ocene glasbenih inštitucij sprejemajo z velikin zanimanjem vsi, ki jim je glasba sestavni del življenja.

Ke je naslednij dan mojega obiska Damijana peljala kanadske visokošolce, ki so jim starši omogočili, da pobliže spoznajo Evropo, na.koncert v baročno cerkev, so je večina prvic "sečala" z barokom. "Sedaj jim bo baročna glasba bližja", mi je dejala ob vrnitvi. "Mnogi kanadski visokošolci prihajajo iz prostranega kanadskega podeželja, kjer ni tega, kar mladim nudi stara Evropa. Tu je glasba še del življenja; kako lepo bi bilo, če bi lahko evropsko kulturno dediščino ždruzili s severno ameriško tehnologijo in vzgojno učinkovitostjo".

0 njenih nadaljnjih načrtih nisva veliko govorili, čeprav jih je nedvomno še voliko, Prepričana sem, da bis Damijana z veseljem sprejela povabilo, da tudi doma spregovori o glasbeni vzgoji novih talentov, ki nam jih ne manjka. Damijanina glasbena "učna ura" v kanadskem campusu nad Nico se je zaključila; obljubila je, da pride kmalu domov. Že dolgo je ni bilo. Na jesen čakajo "visiting" prof. Bratuž spet nova predavanja in strokovni obiski na glasbenih visokih šolah severno ameriške celine kot tudi v Evropi.

Kanada, ta ogromni ameriški arktični arhipelag je sprejel prve slovenske priseljence že v dvajsetih letih tega stoletja; globoko na severu v Kirkland Laku so kopali zlato rudo v največjem svetovnem rudarskem bazenu zlata. Po drugi svetovni vojni so prišli novi, še v večjem številu! Leta 1982 so našteli v Kanadi že blizu 30.000 Slovencev. Večina si je tedaj izbrala južni, toplejši del Niagarskega polotoka, na katerem mnogi uspešno gojijo sadje in vinsko trto. Kanadska multikultuna družba jih je prijazno sprejela medse; značilnost vsakega naroda, pravijo, je v niegovi prodornosti. Ta pa je odvisna predvsem in zlasti od znanja in hotenja posameznika. Hiteti, biti korajžen, iti svojo pot, doseči cilj in ga preseči. Preveč, ali premalo besed tudi na našo dr. Damijano Bratuž, professor emeritus?

 

E-mail: dbratuz@uwo.ca
  Damjana Bratu TOP